PROJEKT NÍZKOENERGETICKÉHO RODINNÉHO DOMU DO:

100 m²

1. Architektonická štúdia
2. Projekt pre stavebné povolenie
3. Realizačná časť projektu
650 €
2 450 €
700 €

3 800 €

150 m²

1. Architektonická štúdia
2. Projekt pre stavebné povolenie
3. Realizačná časť projektu
800 €
2 700 €
900 €

4 400 €

200 m²

1. Architektonická štúdia
2. Projekt pre stavebné povolenie
3. Realizačná časť projektu
1000 €
2 900 €
1150 €

5 050 €

250 m²

1. Architektonická štúdia
2. Projekt pre stavebné povolenie
3. Realizačná časť projektu
1 200 €
3 250 €
1 350 €

5 800 €

300 m²

1. Architektonická štúdia
2. Projekt pre stavebné povolenie
3. Realizačná časť projektu
1 450 €
3 500 €
1 650 €

6 600 €

350 m²

1. Architektonická štúdia
2. Projekt pre územné rozhodnutie
3. Projekt pre stavebné povolenie
4. Realizačná časť projektu
2 000 €
1 000 €
3 900 €
1 950 €

8 850 €

Projekt interiéru

1. Štúdia
2. Realizačný projekt
3. Zameranie priestoru

Projekt interiéru nad 250 m²

35 €/m²
20 €/m²
3,5 €/m²
+ 0,15 €/km

dohodou