BALÍK L

Úžitková plocha do 250 m²

OBSAHUJE :

– Architektonická štúdia

– Projekt pre stavebné povolenie

– Projekty prípojok

– Realizačný projekt statiky

– Rozpočet a výkaz výmer

od 8 200 €

*ceny sú uvádzané bez DPH
*cena realizačnej časti sa môže meniť v závislosti od náročnosti projektu

PRÍPLATKOVÉ SLUŽBY :

Autorský dozor
35€/hod.
Dopracovanie dokumentácie pre územné konanie
350€
Riešenie projektu vo svahu
300€
Projekt rekuperácie
350€
Projekt tepelného čerpadla (voda-voda, zem-voda)
300€
Projekt chladených stropov
450€
Štúdia a projekt doplnkového objektu pre stavebné povolenie (samostatná garáž, záhradný domček, bazén…)
450€
Realizačný projekt doplnkového objektu
individuálne
Projekt oporných múrov
individuálne

*ceny sú uvádzané bez DPH

Kontaktujte nás
reCAPTCHA

Architektonická štúdia:
Štúdia projektu je prvotným výstupom architekta v projekte. Vychádza z požiadaviek klienta na dispozičné riešenie a koncept architektúry, v spolupráci s našou znalosťou problematiky. Už v architektonickej štúdii uvažujeme od prvotnej idei až k jednotlivým detailom, zaoberáme sa problematikou oslnenia a konzultujeme technické riešenia priamo s odborníkmi, aby sa naše vizualizácie a návrhy približovali čo možno najviac k realite.

Obsah:

– konzultácie

– portfólio s návrhom rodinného domu

– vizuály exteriéru

– osadenie stavby na pozemok so základnými informáciami

– interaktívny 3D model celého domu s možnosťou prezretia si interiéru a exteriéru na PC, mobile, alebo na tablete, čo Vám umožní lepšie si predstaviť navrhovaný priestor

V rámci vizualizácií a návrhov architektúry máme v cene zahrnuté 2 možnosti klientských zmien po prvotnom návrhu na základe Vašich požiadaviek. Dispozičné úpravy projektu sú neobmedzené.

Doba dodania : 4 – 6 týždňov


Projekt pre stavebné povolenie:

Projekt pre stavebné povolenie priamo nadväzuje na architektonickú štúdiu.  Po jej odsúhlasení,  projekt podrobne rozpracovávame po technickej stránke v oblastiach ako architektúra, zdravotechnika, vykurovanie, plynoinštalácia, elektroinštalácia, požiarna ochrana, statika a energetická bilancia budovy. Všetky tieto súčasti projektu navzájom koordinujeme a spracovávame do našej technickej dokumentácie. V tejto fáze projektu si s  klientom upresníme použitie všetkých materiálov, postupov a technológií, ktoré budú použité pri výstavbe a následnom užívaní domu.

Obsah:

– architektúra

– zdravotechnika

– vykurovanie

– plynoinštalácia

– elektroinštalácia

– požiarna ochrana

– statický posudok

– energetické hodnotenie budovy

– projekty prípojok 

Projekt odovzdávame v 5-tich vyhotoveniach.

Doba dodania : 6 – 8 týždňov


Realizačná časť projektu :
K podrobnému projektu pre stavebné povolenie vypracovávame aj časti pre bezproblémové vyhotovenie stavby. Konkrétne sa jedná o realizačnú časť statiky s armovacími výkresmi betónovych konštrukcií, jednotlivými detailami a výkazom ocele. Druhá časť je výkaz výmer projektu, ktorý slúži pre nacenenie stavby realizačnou spoločnosťou.

Obsah:

– realizačná statika

– výkaz výmer

Doba dodania : 2 – 3 týždne