Nájdi doMOW v luxusnom coctail bare, ktorý vyčnieva aj vďaka jedinečnému interiéru

Nájdi doMOW v luxusnom coctail bare, ktorý vyčnieva aj vďaka jedinečnému interiéru

Ďakujeme sketcher za tento jedinečný rozhovor. Architekt by sa mal vždy zamyslieť čo a pre koho vytvára a na základe toho tak pristupovať k danému priestoru. Každý priestor si zaslúži vlastnú identitu, podľa ktorej ho budú ľudia spoznávať, hovoria v rozhovore pre Sketcher.sk Erik Vajgel a Leona Ivanová z mladého architektonického ateliéru LEarchitects. LEarchitects vytvorili dizajnové riešenie pre MOW..
LEarchitects: Skrášľujú životy ľudí sviežim minimalizmom a nadčasovým dizajnom

LEarchitects: Skrášľujú životy ľudí sviežim minimalizmom a nadčasovým dizajnom

Ďakujeme STARTITUP za tento skvelý článok. Dnes už ne­platí, že po krás­nej ar­chi­tek­túre a in­te­ri­é­ro­vom di­zajne sa mu­síš ob­ze­rať len v za­hra­ničí. Jed­nou z vy­chá­dza­jú­cich hviezd slo­ven­skej ar­chi­tek­túry je štú­dio LE­ar­chi­tects, ktoré tvorí mladý pár v zlo­žení Le­ona Iva­nová a Erik Vaj­gel. Ne­boja sa ori­gi­na­lity a oso­bi­tého prí­stupu a z tvojho bytu ako máv­nu­tím prú­tika..
Ako to u nás funguje?

Ako to u nás funguje?

V našom ateliéri si zakladáme na profesionálnom prístupe a rovnako na prvotriednych službách. Pracujeme radi, naša práca nás baví, a preto si potrpíme na tom, aby ste od nás získali kvalitný výstup – od návrhu až po realizáciu. NAŠA KANCELÁRIA Snažíme sa Vám čo najviac prispôsobiť, vyhovieť a byť flexibilní, z toho dôvodu sa obvykle..