Rodinný dom pri jazere

Rodinný domček sme architektúrou aj dispozíciou prispôsobovali okrem požiadavkám klienta aj užšiemu pozemku a existujúcemu jazierku, ktorého charakter sme sa snažili pretaviť aj do samotného dizajnu.